MyGPService

Učinkovito upravljanje voznih parkov, ter natančen pregled nad stanjem vozil

Sledenje vozil

Enostavna izdelava potnih nalogov

Optimalno planiranje poti

2 Smerna komunikacija

Vizitka podjetja:
IK servis, d.o.o.
Tomšičeva ulica 27
2310 Slovenska Bistrica
SLOVENIJA

Telefonska številka:  +386 31 760 199
E-mail: podpora@ik-servis.com

MyGPService

MyGPService je poslovno informacijska rešitev, ki omogoca učinkovito upravljanje voznih parkov, ter natancen in ažuren pregled nad stanjem vozil.

S sistemom MyGPService z lahkoto beležite, izsledite in arhivirate vse podatke vezane na vaša vozila.

Sistem MyGPService, ki sledi najsodobnejšim standardom GPS sledenja vozil, prilagodimo individualnim potrebam vašega podjetja in na ta način poskrbimo za brezhibno organizacijo in učinkovitejše delovanje vašega voznega parka.

Optimizirajte poslovanje, izboljšajte učinkovitost, povečajte zanesljivost in kakovost svojih storitev.

Načini delovanja

Sledenje

S to funkcionalnostjo sistema MyGPService boste lahko kadarkoli s pomočjo zemljevida ali seznama opravljenih poti preverili kje se nahajajo vaša vozila, ter kakšno pot in postanke so ta vozila opravila. Omogočeno vam bo, da boste za posamezno vozilo ali celoten vozni park pregledali opravljene poti v realnem času oz. za poljubno časovno obdobje. Zgodovina opravljenih poti je zagotovljena za obdobje 5 let.

Varovanje

Ta funkcija MyGPService vam omogoča nadzor nad vozili izven vašega delovnega časa. V primeru neobičajnih aktivnosti se sproži alarm, ki vas obvesti o nenavadnih dogodkih. Npr: premikanje vozila z neprižganim motorjem, …

Sporočanje

Komunikacija z vozili, vozniki in dispečerji je možna na vsakem koraku. Tako na spletni kot tudi mobilni aplikaciji. Pošiljate lahko tudi masovna sporočila celotnemu voznemu parku, ter spremljate stanje sporočil (poslano, prejeto, prebrano)

Nadziranje

S to funkcionalnostjo sistema MyGPService boste lahko v realnem času ali za nazaj preverjali kako se je ravnalo z vozilom. Preverili boste lahko prekoračitve omejitev hitrosti, ekstremno vožnjo (zelo visoke hitrosti vožnje ali močno zaviranje) ob posebnih željah se lahko priklopijo senzorji za odpiranje vrat, ročno zavoro, porabe goriva, … ki beležijo neobičajno uporabo vozila.

Načrtovanje

Od načrtovanja poti sta velikokrat odvisna hitrost in optimalnost opravljene storitve na terenu. MyGPService vam omogoča, da s pomočjo zemljevida na enostaven način načrtujete najoptimalnejšo pot za delo na terenu. S pomočjo MyGPService boste lažje in hitreje načrtovali delo na terenu in morebitne spremembe optimalno uskladili z že planiranim delom.

Evidentiranje

Za vsako vozilo ali voznika boste lahko s pomočjo MyGPService pripravljali potne naloge ali razna poročila dela na terenu. Prav tako boste imeli dokazila (za interno in eksterno uporabo) s pomočjo katerih boste dokazovali opravljeno delo ali storitev.

Optimizirani delovni procesi

Izkušnje uporabnikov sistema MyGPService kažejo, da je uporaba MyGPServica pripeljala do optimizacije ter racionalizacije procesov v podjetju. V časih, ko stranke zahtevajo pravočasno in točno dostavo ljudi ter blaga, se je sistem skozi svoje lastnosti nadziranja ter točnega pregleda sledenih enot, izkazal kot zelo dober pripomoček, da uporabnikom nudi vse informacije, katere potrebujejo v danem trenutku odločitve.

Odločitve postanejo hitre in točne, kar znižuje stroške procesov ter vodenja podjetja. Podatki o zgodovini sledenih vozil in predmetov so vodstvenim in koordinacijskim službam hitro dostopne in omogočajo natančen in enostaven pregled podatkov, katere uporabnik potrebuje.

Zgodovina vozil

Dogodki iz preteklosti sledenih vozil ali predmetov se shranjujejo ter so dostopni 24 ur na dan ter 7 dni v tednu, skozi vse leto. Do podatkov lahko dostopite kjer koli, kar pomeni, da vam ni potrebno informacije iskati na večih mestih, ampak imate vse združene na enem mestu.

Enostavno si izberete obdobje katero vas zanima in sledena vozila, sistem vam nato na enostaven način izpiše vse podatke, ki vas zanimajo (prevoženi kilometri, časi voženj, časi postankov, stroški,…)

S MyGPServicom postane pregled podatkov in analiza le-teh zabavno in preprosto opravilo za uporabnika. S sistemom MyGPService podjetje prihrani ogromno časa, čas pa je povezan s stroški pri izdelavi dnevnih, tedenskih, mesečnih ali letnih analiz in poročil.

Podatki, kateri so zbrani na enem mestu, se lahko izvozijo iz sistema v katerem koli računalniškem zapisu, kar pomeni tudi lažjo obdelavo podatkov v drugih orodjih, katere uporablja podjetje.

Ogledate si lahko tudi zgodovino voženj in jo primerjate z optimalnimi potmi, katere izračuna sistem. S tem dobite tudi možnost optimiziranja preteklih poti in s tem prihranite na času ter stroških.

Poročila vozil

S MyGPService-om pridobite tudi podrobnejša in natačna poročila za vsako vozilo ali predmet v določenem časovnem obdobju. Izdelate si lahko tudi poročila za vse vaše sledene premičnine in kar hitro boste iz tega tudi videli učinkovitost le-teh.

Vsa poročila si lahko na enostaven način izvozite ter dodate k drugim poročilom, ali pa jih pošljete po elektronski pošti drugim v podjetju, kateri potrebujejo te podatke.

Podatki v poročilih

  • prevožene poti
  • časi voženj
  • število postankov ter njihovo trajanje
  • maksimalna ter povprečna hitrost
  • stroški po vozilih oz. premičninah
  • natančne lokacije postankov
  • natančen prikaz poti
  • časi začetkov ter koncev voženj in postankov

Pregled po stroških

Možnost pregleda stroškov po vozilih oz. pogled teh tudi v celoti ni več nočna mora za vas in vaše računovodstvo. MyGPService vam omogoča hiter in enostaven pregled ter izpis vseh stroškov, kateri so se ustvarili na sledenih vozilih oz. premičninah. S tem lahko mesečno spremljate kje, zakaj in kako so bili ustvarjeni stroški. Je zelo močno orodje pri racionalizaciji stroškov v vašem podjetju, saj boste hitro in učinkovito odkrili mesta, kjer vam nastajajo neupravičeni stroški.